ПАТЕНТИ НА KABUTO

1982 г. – вентилационна система в горната част

1993 г. – регулируема (отворена/затворена) вентилационна система в горната част

1995 г. – система за бърза смяна на визьора

1998 г. – първият в света аеродинамичен спойлер за каска

2000 г. – вентилационна система в горната част, комбинирана в задния спойлер

2007 г. – система, намаляваща вибрациите

2012 г. – странични канали за вентилация